UPC startuje z VI edycja programu THINK BIG

UPC startuje z VI edycja programu THINK BIG

UPC Polska wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju i partnerami biznesowymi nagrodzą innowacyjnych przedsiębiorców w obszarze cyfrowej transformacji biznesu i wyzwań społecznych.

UPC startuje z VI edycja programu THINK BIG z hasłem Grow Smarter

UPC Polska wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju i partnerami biznesowymi nagrodzą innowacyjnych przedsiębiorców w obszarze cyfrowej transformacji biznesu i wyzwań społecznych

THINK BIG to program UPC Polska wspierający przedsiębiorców rozwijających się w oparciu o nowe technologie oraz innowatorów społecznych, przyczyniających się do rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. Oficjalny patronat nad programem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W tegorocznej edycji poszukiwani są przedsiębiorcy oferujący rozwiązania, odpowiadające na jedno z największych współczesnych wyzwań, jakim jest cyfrowa transformacja biznesu, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dodatkowo, wraz z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju, nagrodzone zostaną najlepsze, oparte na nowych technologiach, rozwiązania dla wyzwań społecznych, przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczeństwa.

Przedsiębiorcy, rozwijający swój biznes w oparciu o nowe technologie, deklarują chęć współpracy z korporacjami (82 proc. badanych) dla możliwości promocji i rozwijania swoich technologii oraz mentoringu i zdobywania nowej wiedzy. W odpowiedzi na te potrzeby, zwycięzcy tegorocznej edycji będą mieć możliwość pilotażowego wdrożenia swoich rozwiązań, otrzymają wsparcie promocyjne, marketingowe, a także dedykowany program mentoringowy. Pula nagród finansowych wynosi 105 000 zł. Dodatkowo finaliści i wybrane projekty, dostaną możliwość znalezienia się w raporcie TOP 40 Enterprise Tech from Poland przygotowanej pod patronatem The Heart i UPC Polska THINK BIG: Grow Smarter.

KOGO ZAPRASZAMY DO VI EDYCJI THINK BIG
Jury programu wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach biznesowych oraz jednej kategorii społecznej.

Kategorie biznesowe:
THINK CUSTOMER – rozwiązania odpowiadające na wyzwania transformacji biznesowej w obszarze B2C i B2B
THINK TRANSFORMATION – rozwiązania odpowiadające na wyzwania wspierające transformację cyfrową firm

Kategoria społeczna, której wyłącznym partnerem jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju:
THINK SOCIAL – rozwiązania, które w oparciu o nowe technologie odpowiadają na wyzwania społeczne w takich obszarach jak: edukacja, środowisko, wykluczenie cyfrowe i kultura

UPC od lat inwestuje w Polsce w rozwój infrastruktury gigabitowej i usług cyfrowych, by zapewniać klientom dostęp do cyfrowego świata oraz wspierać rozwój przedsiębiorczości i ekosystemu innowacji. Nowe technologie skutecznie wspierają efektywność w biznesie, a w sferze społecznej, poprawiają jakość życia. Dlatego w tegorocznej edycji THINK BIG: Grow Smarter poszukiwać będziemy przedsiębiorców i innowatorów społecznych, których rozwiązania pomogą innym wykorzystać nieograniczony potencjał nowych technologii, rosnąć szybciej i odważniej – powiedział Robert Redeleanu, CEO UPC Polska.

Misją Fundacji PFR jest poszukiwanie i tworzenie rozwiązań, które wspierają zrównoważony rozwój Polski w wymiarze społecznym. Stąd nasza decyzja o przystąpieniu do programu UPC Polska THINK BIG i objęciu patronatem kategorii Think Social. Wierzymy, że nowe technologie i innowacyjne myślenie mogą być wykorzystywane nie tylko biznesowo, ale także do pomocy innym ludziom przez ułatwianie im codziennego życia. Chcemy wyróżnić i wesprzeć w rozwoju start-upy, które pracują nad rozwiązaniami prospołecznymi. Zgłaszając się do programu THINK BIG młode, innowacyjne firmy mają szansę także na wsparcie merytoryczne oraz możliwość poznania praktyków biznesu i przedstawicieli globalnych firm– mówi Agata Nałęcz, prezes Fundacji PFR.

Aby zgłosić się do VI edycji THINK BIG Grow Smarter wystarczy, aby do 30 czerwca krótki wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.thinkbig.upc.pl. Szczegóły programu są dostępne w karcie programu oraz na stronie.

NAGRODY VI EDYCJI THINK BIG
W każdej z kategorii biznesowych:

 • możliwość pilotażowego wdrożenia przez zwycięzcę swojej usługi w ramach współpracy z UPC Polska lub u innego z partnerów programu
 • dedykowany program mentoringowy z udziałem partnerów
 • wsparcie marketingowe i promocyjne
 • networkingu
 • nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł dla zwycięzcy w każdej kategorii
 • możliwość znalezienia się przez uczestników (finaliści oraz wybrane zgłoszenia) w raporcie TOP 40 Enterprise Tech from Poland przygotowanej pod patronatem The Heart i UPC Polska THINK BIG: Grow Smarter

W kategorii społecznej:

 • nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł
 • dedykowany program mentoringowy z udziałem partnerów
 • wsparcie marketingowe i promocyjne
 • możliwość networkingu
 • możliwość dalszego rozwoju projektu we współpracy z Fundacją PFR oraz UPC Polska

PARTNERZY: The Heart, SpeedUP, Miasto Warszawa, Aula Polska, Sukces Pisany Szminką, Fundacja PFR, KornFerry, BakerMcKenzie, Fundacja Digital Poland, Forbes, ENKY Consulting, VISA, Facebook, Microsoft

JAK APLIKOWAĆ?

 • By zgłosić się do programu należy w terminie do 30 czerwca wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.thinkbig.upc.pl. W ramach pierwszego etapu, Jury wyłoni 18 rozwiązań (po 6 z każdej kategorii).
 • Następnie, na przestrzeni lipca i sierpnia, odbędzie się faza półfinałowa sesji wewnętrznych w UPC Polska, w efekcie której zostanie wybranych 9 najlepszych projektów, które wezmą udział Gali Finałowej, w trakcie której ogłoszony zostanie zwycięzca, wybrany przez Jury programu
 • Pula nagród finansowych tej edycji to 105 000 zł  – zwycięzca każdej kategorii otrzyma 35 000 zł, a zwycięzcy kategorii biznesowych także możliwość pilotażowego wdrożenia swojego rozwiązania we współpracy z UPC Polska lub innym partnerem programu.
 • Jury w porozumieniu z Fundacją Digital Poland przyzna również nagrodę korporacji, która odznaczyła się najbardziej inspirującą transformacją cyfrową.

JURY UPC THINK BIG GROW SMARTER
W skład kapituły jurorskiej tegorocznej edycji programu THINK BIG weszli niezależni eksperci biznesowi oraz członkowie zarządu UPC Polska, w tym m.in.: Robert Redeleanu – CEO UPC Polska, Beata Lubos – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Agata Nałęcz – prezes Fundacji PFR, prof. Piotr Płoszajski – kierownik Katedry Teorii Zarządzania w SGH, Patrycja Gołos, VP Corporate Affairs UPC Polska, Artur Kurasiński – bloger i przedsiębiorca, Tomasz Rudolf – partner zarządzający The Heart, Arek Piechocki – partner w SpeedUp Venture Capital Group, Paweł Zielewski – redaktor naczelny magazynu Forbes, Piotr Mieczkowski – Dyrektor Wykonawczy w Fundacji Digital Poland, Szymon Szczepanowski – VP Global Business Development Vintom (zwycięzca Think Big 2018), Tomasz Mikosz – Head of business w FindAir (zwycięzca UPC Digital Imagination 2018), Przemek Kuśmierek – założyciel i prezes Migam.org, Jarosław Kuźniar – dziennikarz Onet.pl i biznesmen, Marzena Rudnicka – fundator oraz prezes zarządu KIGS, Krzysztof Nowakowski – managing director KornFerry; Łukasz Wejchert – CEO Dirlango; Olga Kozierowska – Prezeska Fundacji Sukces Pisany Szminką; Piotr Marczuk – CEE Government Relations Director Microsoft; Jakub Turowski – Head of Public Policy for Facebook Poland&Baltics; Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Piotr Marczuk – dyrektor ds. Polityki Korporacyjnej w Microsoft, Roman Młodkowski – Dyrektor Strategii i Komunikacji, Operator Chmury Krajowej; Marek Rosiński – Principal w Baker McKenzie, Arkadiusz Piechocki – Partner Zarządzający w Speedup VC, Michał Mądry – Partner Zarządzający w Enky Consulting, Jarosław Pijanowski – VP Sales & Customer Care w UPC, Konrad Skórczyński – Head of Customer Care & Customer Operations w UPC, Bogdan Bucurei – CMO w UPC Polska, Patrycja Gołos – VP Corporate Affairs w Liberty Global CEE, Monika Nowak-Toporowicz – VP CTIO w UPC Polska & UPC Slovakia; Jerzy Gołębiowski – Head of B2B w UPC Polska, Jacek Jaworski – Digital Experience Director w UPC Polska, Paweł Nowacki – Strategy & Business Insight Director w UPC Polska, Katarzyna Jabłońska – Head of Legal & Compliance CEE w UPC, Marta Jakowluk – Dyrektor HR w UPC Polska, Michał Fura – Corporate Comunications & Public Affairs Director w UPC Polska, Jany Fruytier – CFO w UPC Polska, Natalia Szulc – Corporate Communications Manager w UPC Polska